Nienke Elsenaar

Voorzitter

Sanne van Doesburg

Secretaris

Marieke Elsenaar

Bestuurslid

PR & Communicatie 

Annemieke Elsenaar

Penningmeester

Tineke van Doesburg

Notulist

Johan Elsenaar

bestuurslid portefeuille, materiaal en automatisering